CUIDADOS MUSICALES
PARA CUIDADORES


MUSICOTERAPIA AUTORREALIZADORA®
PARA EL ESTRÉS ASISTENCIAL


Conxa Trallero Flix i Jordi Oller Vallejo


EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER
Colección: Serendipity.
1ª Edición.
ISBN: 978-84-84-330-2270-7.
312 pàginas.
Formato: 14x21.
Precio: 17,10 €.
Como e-book: 9.99 €.


CUIDADOS MUSICALES PARA CUIDADORES (escrit en castellà) és un llibre eminentment pràctic i útil per als qui treballen en alguna professió assistencial -ja sigui en el camp de la salut, de la labor social, de la docència, etcètera-, i han d'afrontar diàriament el seu propi estrès.

En aquest sentit els professionals assistencials són un col·lectiu amb alt risc a causa del seu continu contacte amb les situacions de necessitat o patiment que viuen aquelles persones als qui presten servei. A això s'afegeix el seu alt grau d'implicació emocional, fruit de la seva responsabilitat cap als qui tenen a càrrec seu. En casos extrems, el desgast i la fatiga emocional poden fins i tot portar-los a patir burnout (lo que col.loquialment es diu: estar cremat), una síndrome molt més greu però també solucionable si s'aborda a temps.

Davant aquesta problemàtica hem volgut aportar un enfocament que serà summament beneficiós per al professional assistencial, com és la Musicoteràpia Autorrealizadora®, EN LA QUE DESTACA LA INTEGRACIÓ DEL ANÁLISIS TRANSACCIONAL i que aporta recursos tant psicològics com musicals per a aprendre a prevenir, manejar i resoldre l'estrès sense necessitat de tenir coneixements musicals.

Aquest llibre serà també d'utilitat per al musicoterapeuta -al cap i a la fi, un professional assistencial- i per a l'estudiant d'aquesta disciplina, en el doble vessant personal i professional. D'una banda li proveirà de recursos per a solucionar el seu propi estrès i per una altra li servirà per a treballar amb els seus pacients i clients, trobant per a això pautes i propostes professionals específiques. Finalment, cal ressaltar l'extensa recopilació, sense precedent, d'exercicis psicològics i activitats musicals dissenyats per a afrontar l'estrès.


PREM AQUI SI T'INTERESSA